Voorwaarden van HotelSpecials.nl

Voorwaarden van HotelSpecials

De website HotelSpecials.nl is eigendom van en wordt aangeboden en beheerd door Hotel Booker B.V. (Hotel Booker, wij, ons of onze). Hotel Booker is onderdeel van BookerZzz B.V. en gevestigd op het Kennemerplein 16, 2011 MJ Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34180570 met btw-nummer is NL813267973B01.

Bij een boeking via HotelSpecials komen 3 overeenkomsten tot stand:

 1. De voorwaarden van HotelSpecials
 2. De voorwaarden van de Thuiswinkel Waarborg
 3. De voorwaarden van de accommodatie die u toegestuurd krijgt na het maken van een boeking

Hieronder vind je de voorwaarden van HotelSpecials


Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast - zijn van toepassing op elk aanbod van Hotel Booker en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Hotel Booker en u (de consument). De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voor het sluiten van iedere overeenkomst aan u beschikbaar gesteld.

 2. Eventuele aanpassingen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die al gesloten zijn tussen Hotel Booker en u.

Artikel 2 – Onze dienst

 1. Hotel Booker biedt via de Websites een online platform aan met daarop aanbiedingen van tijdelijke accommodatieverstrekkers zoals hotels, bed & breakfasts en bungalows.

 2. Hotel Booker fungeert uitsluitend als tussenpersoon bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de consument en de tijdelijke accommodatieverstrekker. Voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen de consument en de accommodatieverstrekker worden door ons servicekosten in rekening gebracht bij het reserveren van een Special.

Artikel 3 – Ons aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, vermelden wij dit nadrukkelijk in onze aanbiedingen.

 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hotel Booker niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de:
 • prijs van de aanbieding;
 • hoogte van eventuele belastingen die voor rekening van de consument komen;
 • hoogte van de servicekosten;
 • toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
 • wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst; en
 • termijn voor aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

U kunt geen beroep doen op uw wettelijke herroepingsrecht indien onze dienst betrekking heeft op de reservering van een tijdelijke accommodatie en in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is opgenomen. Het herroepingsrecht van artikel 6 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel is ingevolge van artikel 10 lid 5 uitgesloten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Hotel Booker werkt samen met aanbieders van tijdelijke accommodatieverstrekkers. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die uitvoering zal geven aan de overeenkomsten die wordt gesloten via de Websites.

 2. Op overeenkomsten tussen Hotel Booker en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 3. De overeenkomst wordt aanvaard nadat u uw persoonsgegevens en betaalgegevens heeft ingevuld en het bestelproces heeft afgerond. Na het afronden van het bestelproces sturen wij u een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres.

 4. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. Hotel Booker is niet aansprakelijk indien u foutieve of onvolledige informatie heeft verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig onze privacy statement en cookie voorwaarden.

Artikel 6 – Prijzen en beschikbaarheid

 1. De prijzen van de aangeboden Specials en kamers zijn opgebouwd uit flexibele tarieven. De hotels kunnen 24 uur per dag hun prijzen en beschikbaarheid aanpassen op HotelSpecials. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen de hotels nog een prijswijziging toepassen op het huidige tarief.

 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief eventuele andere belastingen en servicekosten. In het bestelproces specificeren wij altijd welk bedrag u aan servicekosten dient te voldoen.

 3. U kunt op HotelSpecials.nl betalen met iDeal of Creditcard (MasterCard, Visa of American Express).

Artikel 7 – Annuleren

 1. U dient er rekening mee te houden dat de accommodatieverstrekker kosten in rekening kan brengen indien u uw reservering annuleert. De hoogte van de kosten zullen mede afhangen van het moment waarop u uw reservering annuleert. Wij raden u daarom aan de annuleringsvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens u een reservering plaatst. De annuleringsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de accommodatieverstrekker en worden toegestuurd in de bevestigingsemail die u ontvangt na het afronden van het bestelproces. Indien u uw reservering wilt annuleren dient u contact op te nemen met HotelSpecials.

 2. De betaalde servicekosten en eventuele kosten van een afgesloten annuleringsverzekering zijn niet terug te vorderen. Daarnaast worden eventuele transactiekosten niet teruggestort. Wij adviseren u dan ook telefonisch contact te zoeken met onze Service Desk om te informeren of de reservering gewijzigd kan worden naar een nieuwe datum.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. Indien u een klacht heeft over uw accommodatie dan kunt u hier melding van maken bij de accommodatieverstrekker. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u contact opnemen met Hotel Booker door te bellen naar 0900-9550 (25 cent per minuut). U kunt ons per mail bereiken via klachten@hotelspecials.nl of schriftelijk via Kennemerplein 16, 2011 MJ Haarlem.

 2. Klachten kunnen tot uiterlijk 2 maanden na afloop van de reservering in behandeling worden genomen. Wij streven er naar om binnen 2 werkdagen een klacht in behandeling te nemen. Uw klacht dient te zijn voorzien van een duidelijke en specifieke omschrijving van de klacht alsmede een kopie van uw reserveringsnummer.

 3. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Indien wij voorzien dat uw klacht een langere verwerkingstijd vraagt dan zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie geven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Hotel Booker is lid van Thuiswinkel.org. Indien u een klacht of geschil heeft kunt u deze ook voorleggen aan Thuiswinkel.org. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij naar www.thuiswinkel.org.

Artikel 9 - Algemene voorwaarden Thuiswinkel Waarborg

Hotel Booker B.V. is lid van Thuiswinkel.org als gevolg waarvan in aanvulling op deze algemene voorwaarden ook de algemene voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de algemene voorwaarden Thuiswinkel en de algemene voorwaarden Hotel Booker B.V. zal de inhoud van de algemene voorwaarden Hotel Booker B.V. voorrang hebben boven de algemene voorwaarden Thuiswinkel.

Copyright

Afbeeldingen, logo’s en teksten op de website van HotelSpecials zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden verspreid, gebruikt of overgenomen zonder de schriftelijke toestemming van HotelSpecials.

Copyright © HotelSpecials, onderdeel van BookerZzz B.V. Alle rechten voorbehouden.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in april 2018.