Deel dit hotel

Service & Contact

Bescherming persoonsgegevens

Je bent op zoek naar dat ene weekendje weg waar je zo lang naar hebt uitgekeken. En dan ga je dat hotel ook boeken en dan vragen wij je persoonlijke gegevens. Dan wil je natuurlijk weten wat er met die gegevens gaat gebeuren. Dat vertellen wij je graag. De website HotelSpecials.nl is eigendom van en wordt aangeboden en beheerd door Hotel Booker B.V. (dat noemen wij hierna: Hotel Booker, wij, ons of onze). Wij respecteren en beschermen de privacy van jou als gebruiker van onze website www.hotelspecials.nl. Wanneer je op zoek bent naar jouw hotel op onze website, verzamelen wij verschillende gegevens waarmee wij jou een optimale dienstverlening kunnen geven. In dit privacybeleid leggen wij je uit welke gegevens we verzamelen en wat we met deze gegevens doen. 

Hotel Booker B.V.

Hotel Booker B.V., gevestigd aan Kennemerplein 16, 2011 MJ te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact met ons

Contact met ons kan via het contactformulier of telefonisch (023 5160370).

Functionaris persoonsgegevens

Dhr A.K. Nicolai is de Functionaris Gegevensbescherming van Hotel Booker B.V., te bereiken via a.nicolai@hotelspecials.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe lang bewaren we deze?

Wanneer je gebruik maakt van de website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verzamelen:

 • Naam, emailadres, telefoonnummer en betaalmethode (plaatsen van een reservering via de website);
 • Je persoonlijke voorkeuren (optioneel);
 • Emailadres (aanmelden voor onze nieuwsbrief);
 • IP-adres, browsersoftware, besturingssysteem en de tijd en datum waarop de website wordt bezocht door middel van cookies (voor meer informatie verwijzen wij naar ons Cookie statement); 
 • Emailadres en de overige persoonsgegevens die je per mail of via het contactformulier aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Om jouw reservering te verwerken en je te voorzien van informatie over je reservering, reserveringsbevestigingen en/of hotelbeoordelingen;
 • Jou te informeren over onze diensten en producten, indien je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Dan kun je je altijd uitschrijven door op de knop afmelden te klikken;
 • Voor marktonderzoek en om gebruikersgedrag statistisch te analyseren (bijvoorbeeld door de gegevens te analyseren die wij hebben verkregen door je bezoek aan de website);
 • In het kader van kwaliteitsbewaking kunnen wij telefoongesprekken opnemen die met onze service desk medewerkers worden gevoerd. Wij zullen je altijd vooraf informeren indien wij een telefoongesprek opnemen;
 • Voor het afhandelen van klachten en geschillen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is dat wij jouw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij wij hier een goede reden voor hebben. Ten behoeve van een juiste verwerking van de reservering is het in sommige gevallen noodzakelijk om je reserveringsgegevens aan onze partners door te geven. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting volgens de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", werken wij alleen samen met partijen die voldoen aan de gestelde eisen in de vorm van een bewerkersovereenkomsten. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel.

Naast het expliciet delen van jouw reserveringsgegevens t.b.v. het jou hotel- / bungalowpark verblijf maken wij ook gebruik van software oplossingen welke hun data opslag buiten ons kantoor netwerk belegd hebben. Denk hierbij aan cloud services zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure, etc.. Ook voor deze partijen geldt dat wij alleen samenwerken indien wij een bewerkersovereenkomst ontvangen hebben waaruit blijkt dat deze partijen zich confirmeren met "Algemene Verordening Gegevensbescherming".

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hotelspecials.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Hotel Booker B.V. bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia t.b.v een reservering: Bewaartermijn: 6 maanden na verblijf of 6 na maanden na annulering van de reservering. Deze informatie bewaren wij om in te kunnen gaan op eventuele vragen, klachten of geschillen.
 • Naam en E-mail adres t.b.v. nieuwsbrieven: Bewaartermijn: onbeperkt tot het moment jij je uitschrijft van de nieuwsbrief. Dit kun je doen door onderaan de nieuwsbrief op “afmelden” te klikken.
 • E-mailadres en de overige persoonsgegevens via het contactformulier aan ons verstrekt: Bewaartermijn: 6 maanden na ontvangst.
 • Cookies: Voor onze cookies verwijzen wij u door naar ons Cookie statement.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel Booker B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Booker B.V.) tussen zit.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Hotel Booker B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@hotelspecials.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel Booker B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel Booker B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hotel Booker B.V. en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@hotelspecials.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Meer informatie of vragen?

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op. 

Laatst gewijzigd 16 mei 2018