Deel dit hotel

Service & Contact

NS winactie

Algemene voorwaarden NS winactie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de NS winactie die wordt georganiseerd door HotelSpecials.nl in samenwerking met Uitjekrant.nl. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.
 2. De prijs bestaat uit één hotelovernachting voor twee personen in een nader te bepalen hotel door HotelSpecials. De winnaar kan een voorkeursdatum doorgeven en op basis van beschikbaarheid, in overleg met het hotel, wordt de overnachting definitief gemaakt.
 3. De prijs is exclusief de reis. Bijvoorbeeld auto, trein of vlucht.
 4. De contactgegevens van de winnaar worden vanuit NS en Uitjekrant.nl doorgegeven aan HotelSpecials. Bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden via een persoonlijk bericht aan de winnaar vanuit HotelSpecials.
 5. De winnaar kan tot uiterlijk twee weken na het ontvangen bericht van HotelSpecials aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 6. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 8. De aanbieder zal (indien niet bekend) bij de deelnemer geldige contactgegevens opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn identiteit.
 9. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. Dan zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 10. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de NS winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website) bekend worden gemaakt. 
 11. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar redactie@hotelspecials.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.