Deel dit hotel

Service & Contact

Algemene voorwaarden winactie Carlton President

-          Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

 • Facebook is op generlei wijze betrokken bij deze winactie. Deze winactie wordt niet georganiseerd vanuit Facebook en er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze winactie bij Facebook.
 • Je mag alleen deelnemen aan de actie indien je 18 jaar of ouder bent. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de actie en hun persoonsgegevens achterlaten.
 • Deelname is enkel mogelijk via een persoonlijk Facebook-account.
 • Je kunt deelnemen aan de actie door:  de vraag te beantwoorden bij het desbetreffende bericht
 • We verstrekken geen informatie aan derden.
 • Voor deelname aan de actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra communicatiekosten berekend.
 • Je garandeert dat de door jouw opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelnameprocedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn ingevuld. Voorgaande is nodig om de eventuele prijswinnaar de prijs te kunnen toesturen.
 • Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van BookerZzz alsmede eenieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.
 • Je kunt deelnemen aan de actie van dinsdag 10 oktober 2017 tot en met maandag 16 oktober 2017. Daarna maak je geen kans meer op de prijs.

-          Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

 • Uitsluitend indien je deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze, maak je kans op het winnen van de prijs.
 • Uit de deelnemers van het spel wordt de prijswinnaar gekozen. De prijswinnaar wordt vastgesteld door middel van de leukste reactie. De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 17 oktober 2017.
 • De prijswinnaar krijgt bericht via een persoonlijk Facebookbericht.
 • Je dient de prijs binnen 10 werkdagen na bekendmaking te accepteren. Anders zal de prijs aan een andere deelnemer worden vergeven of geheel komen te vervallen. Indien je de prijs hebt gewonnen, ontvang je per mail bericht zodat de prijs overhandigd kan worden.
 • De prijs is niet in te wisselen voor geld.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of het niet aanvaarden van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is HotelSpecials gerechtigd een andere winnaar te selecteren of de prijs niet uit te keren.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. HotelSpecials.nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade.
 • De afhandeling van de levering of uitreiking van de prijs geschiedt door HotelSpecials.
 • HotelSpecials is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

-          Artikel 3: De prijzen

 • 1x een overnachting voor twee personen, inclusief ontbijt en gratis toegang tot de uitgebreide wellness, bij  Carlton President van HotelSpecials.nl, exclusief vervoer. Alle kosten die hier extra bij komen zijn voor eigen rekening.

-          Artikel 4: Privacy Statement

 • Alle gegevens die wij verzamelen met de actie vallen onder het privacy statement van HotelSpecials. Wanneer je akkoord gaat met de actievoorwaarden, ga je automatisch ook akkoord met het privacy statement.
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.